ÖZÜNƏXİDMƏT PLATFORMASI

Bulud məhsullarının istifadəsini müştərilər üçün maksimal olaraq asan və rahat etmək üçün "AZCLOUD" özünəxidmət platformasını təqdim edir. Bu platforma sahibkarlara və şirkətlərə bulud infrastrukturlarını öz seçimlərinə əsasən rahat idarə etməyə imkan verir:
 
  • Vahid pəncərə modelinə əsasən istifadəçinin bütün bulud infrastrukturunun vahid nöqtədən idarə edilməsi
  • Xidmət təminatçısına müraciət etmədən bulud infrastrukturu üzrə tələb edilən dəyişikliklərin istifadəçi tərəfindən dərhal həyata keçirilməsi hesabına vaxta qənaət
  • Yalnız tələb olunan bulud infrastrukturunun qurulması və ehtiyac yarandıqca onun istifadəsi nəticəsində səmərəliliyin artırılması
  • İntuitiv və asan idarə edilə bilən xidmət platforması
  • Virtual data mərkəzi çərçivəsində infrastrukturun asan miqrasiyası